Tổng Công ty Dầu Việt Nam gặp vướng trong thoái vốn Nhà nước

Tổng Công ty Dầu Việt Nam gặp vướng trong thoái vốn Nhà nước

(ĐTTCO)-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) Cao Hoài Dương cho biết Tổng Công ty sẽ cố gắng thoái vốn nhà nước xuống 35% như phương án cổ phần hóa ban đầu sau khi chủ trương lựa chọn cổ đông chiến lược đã không còn phù hợp theo quy định mới của Chính phủ.